HỌC TIẾNG NHẬT QUA CÁC CÂU NÓI HAY (3)

Tiếp tục seri sưu tầm một số câu tiếng Nhật hayđể học tiếng nhật nha các bạn. Mình đã từng có hai bài về chủ đề này rồi. Chúng mình cùng vào đọc lại ở link dưới đây nhé 😀 https://honglethi.com/hoc-tieng-nhat-qua-cac-cau-noi-hay/ https://honglethi.com/hoc-tieng-nhat-qua-cac-cau-noi-hay-2/ […]

どうしても、行きたいと思ったら、行動すべきでしょうね!

どうしても、行きたいと思ったら、行動すべきでしょうね! 行動してないよね皆 Nếu kiểu gì cũng muốn đi, thì bạn cần hành động Mọi người đang không hành động 本を読んでも動く人は1% Dù có đọc sách nhưng tỷ lệ người hành động chỉ 1% mà thôi   Đây là câu nói được trích trong […]