ĐỌC BÁO NHẬT: 成功への近道は、やはり小さい行動の積み重ねなのだ

Trong rất nhiều những bài viết review hay các bài báo mà mình đã viết đều nêu ra cùng một quan điểm là : Tìm kiếm và làm những việc mình yêu thích. Nhưng chắc không phải ai cũng có thể hiểu […]

ĐỌC BÁO NHẬT: MỌI THỨ BẠN CHỌN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN

「これで人生が変わってしまうかもしれない」という潜在的な希望とたくらみと KẾ HOẠCH (企み_たくらみ)VÀ KỲ VỌNG TIỀM ẨN  GỌI LÀ : CÓ THỂ ĐIỀU NÃY SẼ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI ”    Nhiều khi chúng ta hay ước mơ nhiều thứ quá, mong đợi nhiều thứ quá, mà coi thường những việc […]