Tự ôn N1_Từ vựng_ Ôn tập

Phần từ vựng và ngữ pháp N1 vẫn thường được…