Tự ôn N1_Từ vựng_Bài 9

Chúng mình đã ôn được nhiều chưa ạ ? Mình cùng…