GHI CHÉP SỔ TAY “TIẾNG NHẬT” HIỆU QUẢ

Cuốn sổ là vật bất ly thân của mỗi chúng ta. Và hôm nay mình xin được giới thiệu một số phương pháp khiến cho cuốn sổ của chúng ta đẹp mắt, thú vị và hấp dẫn hơn.