CÂU LẠC BỘ ĐỌC

ĐỀ THI ĐỌC N1 2015/7

Bài đọc:

 

我々は裸の眼でものを見ているように思っているが、実際そうではない。我々は、常識という色眼鏡でものを見ている。そして、常識を作ったのは、過去の偉大な人間であり、その偉大な人間はある学問や芸術を創り出し、そして、新しく世界を見る眼を我々に教えた。その眼が歴史的に我々に伝承され、我々はその眼でもって、ものを見、しかも裸の眼でものを見ていると思っている。しかし、一つの眼である限り、それは世界を歪んで見ているのである。その眼からはどうしても見えない何かがあるのである。

(梅原猛『饗宴―梅原猛随想と対話』による)


この文章で筆者が述べていることは何か。

Phân tích bài đọc

我々は裸の眼でものを見ているように思っているが、実際そうではない我々は、常識という色眼鏡でものを見ている。そして、常識を作ったのは、過去の偉大な人間であり、その偉大な人間はある学問や芸術を創り出し、そして、新しく世界を見る眼を我々に教えた。その眼が歴史的に我々に伝承され、我々はその眼でもって、ものを見、しかも裸の眼でものを見ていると思っているしかし、一つの眼である限り、それは世界を歪んで見ているのである。その眼からはどうしても見えない何かがあるのである。

 

Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang nhìn mọi thứ ngay cả bằng con mắt thường, tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy.

Chúng ta đang nhìn mọi vật bằng chiếc kính màu sắc được gọi là thường thức. Những con người vĩ đại trong quá khứ đã tạo ra thường thức, những con người vĩ đại ấy tạo ra văn học hay nghệ thuật, và dậy cho chúng ta con mắt nhìn thế giới mới. Con mắt ấy được truyền lại cho chúng ta theo lịch sử, chúng ta sử dụng con mắt ấy để nhìn mọi vật, và hơn nữa là chúng ta đang nghĩ rằng mình nhìn vật bằng con mắt thường. Tuy nhiên, nếu chỉ với một con mắt thì chúng ta lại đang nhìn thế giới một cách méo mó, Kiểu gì cũng sẽ có thứ gì đó mà không thể nhìn thấy được từ con mắt ấy

 

Câu hỏi:

この文章で筆者が述べていることは何か。

Tác giả diễn tả như thế nào trong đoạn văn trên

 

 

Câu hỏi này chính là hỏi nội dung chính mà tác giả muốn đề cập trong đoạn văn này là gì.
Với phần dịch như trên mình có thể hiểu ý của bài muốn nói nội dung như sau :
Chúng ta nghĩ rằng mình nhìn bằng mắt thường
=>
Nhưng thật ra là nhìn bằng chiếc kính màu sắc
=>
Chiếc kính màu sắc được những người trong quá khứ truyền dạy lại
=>
Tuy nhiên nếu chỉ nhìn bắng chiếc kính ấy ( chỉ nhìn bằng một con mắt)  thì không thể nhìn thấy hết mọi thứ
Nên đáp án sẽ là:
Do chúng ta bị bó buộc vào thường thức= là những thứ được truyền lại từ xưa, nên những thứ ta nhìn thấy bị hạn chế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *