Hồng Lê Thị

自分らしく生きる_ Hãy là chính mình

「〜げ」,「〜がち」,「〜気味」の違い/ PHÂN BIỆT BA CÁCH SỬ DỤNG

Chúng mình cùng phân biệt cách sử dụng của ba từ sau nhé.  Sau đó đến cuối bài viết mình thử làm một câu vận dụng xem sao nha^^

1)「~げ」  Tạm dịch: Trông có vẻ~ , Có vẻ ~ 

2)「~がち」 Tạm dịch : Thường ~ 

3)「気味」     Tạm dịch:   Hơi~

 

Mính sẽ vào từng trường hợp một.

1/ 「~げ」  Tạm dịch: Trông có vẻ~ , Có vẻ ~ 

 

 

 

2)「~がち」 Tạm dịch : Thường ~ 

 

 

3)「気味」     Tạm dịch:   Hơi~

 

 

Chúng mình đã nắm được sự khác nhau chưa?
Còn giờ thì làm thử câu này, comment nội dung bên dưới giải thích tại sao mình lại chọn đáp án đó nhé.

 

 

Chúc mọi người học tốt:)

 

 

4 Replies to “「〜げ」,「〜がち」,「〜気味」の違い/ PHÂN BIỆT BA CÁCH SỬ DỤNG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *