- BLOG, Tìm tòi

「〜げ」,「〜がち」,「〜気味」の違い/ PHÂN BIỆT BA CÁCH SỬ DỤNG

Chúng mình cùng phân biệt cách sử dụng của ba từ sau nhé.  Sau đó đến cuối bài viết mình thử làm một câu vận dụng xem sao nha^^

1)「~げ」  Tạm dịch: Trông có vẻ~ , Có vẻ ~ 

2)「~がち」 Tạm dịch : Thường ~ 

3)「気味」     Tạm dịch:   Hơi~

 

Mính sẽ vào từng trường hợp một.

1/ 「~げ」  Tạm dịch: Trông có vẻ~ , Có vẻ ~ 

 

 

 

2)「~がち」 Tạm dịch : Thường ~ 

 

 

3)「気味」     Tạm dịch:   Hơi~

 

 

Chúng mình đã nắm được sự khác nhau chưa?
Còn giờ thì làm thử câu này, comment nội dung bên dưới giải thích tại sao mình lại chọn đáp án đó nhé.

 

 

Chúc mọi người học tốt:)

 

 

4 thoughts on “「〜げ」,「〜がち」,「〜気味」の違い/ PHÂN BIỆT BA CÁCH SỬ DỤNG

    1. 気味 và がち rất giống nhau, nhưng がち lại thường đi với động từ, còn 気味 thường đi với với từ miêu tả trạng thái.
      Nên câu này là 気味 nhé em:) ( 風邪 là từ miêu tả về trạng thái của sức khỏe )

      Khó nhỉ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *